Daily Current Affairs in Telugu || Shine India Daily Current Affairs in Telugu

February 2020 Current Affairs

Name of the PDF

Telugu 

Content

Telugu 

Bits

English 

Content

English 

Bits

17 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
16 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
15 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
14 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
13 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
12 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
11 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
10 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
09 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
PDF
08 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
07 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
06 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
05 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
04 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
03 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
02 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
01 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF

January 2020 Current Affairs

Name of the PDF

Telugu 

Content

Telugu 

Bits

English 

Content

English 

Bits

31 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
30 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
29 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
28 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
27 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
26 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
25 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
24 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
23 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
22 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
21 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
20 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
19 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
18 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
17 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
16 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
15 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
14 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
13 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
12 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
11 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
10 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
09 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
08 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
07 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
06 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
05 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
04 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
03 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
02 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
01 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF

December Month Current Affairs pdfs

Name of the PDF       PDF    
31st December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
30th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
28th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
27th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
26th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
25th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
24th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
23rd December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
22nd December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
21th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
20th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
19th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
18th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
17th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
16th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
15th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
14th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
13th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
12th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
11th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
10th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
9th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
8th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
7th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
6th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
5th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
4th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
3rd December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
2nd December 2019 Current Affairs in Telugu PDF

November Month Current Affairs pdfs

Name of the PDF       PDF    
30th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
29th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
28th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
27th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
26th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
25th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
24th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
23rd November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
22nd November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
21st November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
20th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
16th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
15th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
13th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
12th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
 

Tags: ,