తెలంగాణ బడ్జెట్, అర్ధికా సర్వే || Telangana Budget, Economic Survey

తెలంగాణ బడ్జెట్, అర్ధికా సర్వే || Telangana Budget, Economic Survey

Download

2 thoughts on “తెలంగాణ బడ్జెట్, అర్ధికా సర్వే || Telangana Budget, Economic Survey”

  1. Good evening sir….Accurate data nu. .prepare cheyandi. socioeconomic survey report lo Sir.and panchayat secretary last unit accounts pina slide prepare cheyandi Sir. This is my request Sir. ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *