ప్రపంచంలో ప్రథములు – First in the world General Studies pdf in Telugu

DOWNLOAD PDF

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే జనరల్ స్టడీస్ ,మేము మా వెబ్ సైట్ ద్వారా ఉచితంగా అందిస్తున్నాము. TOPIC : –  జనరల్ స్టడీస్ పంచాయతీ సెక్రెటరీ, ఎస్సై ,కానిస్టేబుల్ ,విఆర్వో ,విఆర్ఏ డిఎస్సి, గ్రూప్స్ మరి ఇతర పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే అతి ముఖ్యమైన స్టడీ మెటీరియల్

TOPIC –

We provide video services to the YOUTUBE viewers with a pair of YOUTUBE Channels :

1.Shine India – SR Tutorial : View

2.Shine India – Education : View

To Download pdf also Visit Website : www.shineindiasrtutorial.com

Join us on Telegram Group link : https://t.me/joinchat/LFMeW08Z9mnz2Nzh5xQkMQ

Thank you visit again.

DOWNLOAD 150+ GENERAL STUDIES PDF’s CLICK HERE

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,