క్రీడల, ట్రోఫీలు – ప్రదేశాలు – importanat Places General Studies pdf in Telugu

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే జనరల్ స్టడీస్ ,మేము మా వెబ్ సైట్ ద్వారా ఉచితంగా అందిస్తున్నాము. TOPIC : – క్రీడల, ట్రోఫీలు – ప్రదేశాలు – importanat Places General Studies pdf in Telugu . జనరల్ స్టడీస్ పంచాయతీ సెక్రెటరీ, ఎస్సై ,కానిస్టేబుల్ ,విఆర్వో ,విఆర్ఏ డిఎస్సి, గ్రూప్స్ మరి ఇతర పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే అతి ముఖ్యమైన స్టడీ మెటీరియల్

Download Pdf TOPIC – క్రీడల, ట్రోఫీలు – ప్రదేశాలు – importanat Places General Studies pdf in Telugu

Join us on Telegram Group link : https://t.me/joinchat/LFMeW08Z9mnz2Nzh5xQkMQ

Thank you visit again.

DOWNLOAD 150+ GENERAL STUDIES PDF’s CLICK HERE

Telegram Group Link : https://t.me/joinchat/LFMeW08Z9mnz2Nzh5xQkMQ

Thank you visit again.

DOWNLOAD 150+ GENERAL STUDIES PDF’s CLICK HERE

 

General Studies in Telugu : https://www.youtube.com/watch?v=YDCDmI8rtuk&list=PLH5VcO4kq9g5ssA5nPiqC47is12Gf0oUQ

WEEKLY & MONTHLY CURRENT AFFAIRS :

https://www.youtube.com/watch?v=W36yvVpgYi4&list=PLH5VcO4kq9g51c90Rjt2HVGoitCnpuudf

 

INDIAN POLITY CLASSES IN TELUGU : https://www.youtube.com/watch?v=90vR0qZ-9U4&list=PLH5VcO4kq9g4UTJM2o0Ffqe3Q6CsBXGJd

DSC – TET / TET MODEL PAPERS : https://www.youtube.com/watch?v=6FovelKgqp4&list=PLH5VcO4kq9g4FLJM7w_IRUj4bZG6XtshH

ARTICLE 370 BITS : https://www.youtube.com/watch?v=PaoF2GM0JIc&list=PLH5VcO4kq9g6qCuKwKi045WlPlpEo2AZS

DAILY CURRENT AFFAIRS : https://www.youtube.com/watch?v=XX7XvHPNlTg&list=PLH5VcO4kq9g6-ju1VzYlEB98757RKJ7vq

Daily GK & CURRENT AFFAIRS : https://www.youtube.com/watch?v=W36yvVpgYi4&list=PLH5VcO4kq9g6oa3EuwavkaUgUwjCWMABh

RRB MODEL PAPERS : https://www.youtube.com/watch?v=SlUVYbQCNSc&list=PLH5VcO4kq9g5XpTeb3cP-DDlhQ1Owxmse

BIOLOGY BITS IN TELUGU : https://www.youtube.com/watch?v=8UyhUDgfHnM&list=PLH5VcO4kq9g418TbmAoLWz699W5urUsqT

Environmental Studies In Telugu : https://www.youtube.com/watch?v=xzAnvJDPF_E&list=PLH5VcO4kq9g58azTa33nqXikdq-oQF6Na

Standard GK in Telugu : https://www.youtube.com/watch?v=0QkPP6EtENI&list=PLH5VcO4kq9g5PZ-CLCJmATZKJzCikTTkb

General Science Bit Bank : https://www.youtube.com/watch?v=uoi05yKZD-c&list=PLH5VcO4kq9g72ma_PSasWRf3AWwbnlxV1

Science and Technology in Telugu : https://www.youtube.com/watch?v=FDH6CKyHvA8&list=PLH5VcO4kq9g51f4RPW0BK9K7r0zBnJEFS

తెలంగాణ చరిత్ర || Telangana History : https://www.youtube.com/watch?v=SzaMC3gCm9g&list=PLH5VcO4kq9g7jB86bOPhpjtQyk_sV_FqX

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,