సరస్సులు – నదీతీర నగరాలు – Lakes – Rivers cities General Studies pdf

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే జనరల్ స్టడీస్ ,మేము మా వెబ్ సైట్ ద్వారా ఉచితంగా అందిస్తున్నాము. TOPIC : –  Lakes – Rivers cities General Studies pdf

జనరల్ స్టడీస్ పంచాయతీ సెక్రెటరీ, ఎస్సై ,కానిస్టేబుల్ ,విఆర్వో ,విఆర్ఏ డిఎస్సి, గ్రూప్స్ మరి ఇతర పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే అతి ముఖ్యమైన స్టడీ మెటీరియల్

We provide video services to the YOUTUBE viewers with a pair of YOUTUBE Channels :

1.Shine India – SR Tutorial : View

2.Shine India – Education : View

To Download pdf also Visit Website : www.shineindiasrtutorial.com

Join us on Telegram Group link : https://t.me/joinchat/LFMeW08Z9mnz2Nzh5xQkMQ

Thank you visit again.

DOWNLOAD 150+ GENERAL STUDIES PDF’s CLICK HERE

DOWNLOAD PDF

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,