సుస్థిర అభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ – Sustainable development and environmental protection

ఈ టాపిక్ నుండి మనం కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలను ఈ రోజు చూద్దాం అందులో కొన్ని ప్రశ్నలు

డచ్చిగాం జాతీయపార్కు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ?
1 ) ఉత్తరాఖండ్
2 ) జమ్మూకాశ్మీర్
3 ) రాజస్థాన్
4 ) అసోం

సలీం అలీ పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ?
1 ) ఉత్తరాఖండ్
2 ) జమ్మూకాశ్మీర్
3 ) రాజస్థాన్
4 ) అసోం

కిస్తీ వార్ జాతీయ పార్కు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ?
1 ) ఉత్తరాఖండ్
2 ) జమ్మూకాశ్మీర్
3 ) రాజస్థాన్
4 ) అసోం

దేశంలోనే తొలి జాతీయ పార్కు ?
1 ) జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్కు
2 ) డచ్చిగాం జాతీయ పార్కు
3 ) జిరంగా జాతీయ పార్కు
4 ) కన్హా జాతీయపార్కు

రాజాజీ జాతీయ పార్కు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ?
1 ) ఉత్తరాఖండ్
2 ) జమ్మూకాశ్మీర్
3 ) రాజస్థాన్
4 ) అసోం

Download PDF

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,